Copyright 2024 - Custom text here

คิวคืออะไร? คิวมีกี่ประเภท?

      ในปัจจุบันการต่อคิวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, การจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการของภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงการเข้าแถวต่อคิวเพื่อรับบริการในโรงพยาบาล ในสถานที่ที่ให้บริการดังกล่าวส่วนใหญ่จะใช้การยืนต่อคิวเพื่อรอรับบริการ ซึ่งอาจเกิดปัญหาการแซงคิว การเรียกคิวเพื่อเข้าใช้บริการยังเป็นการกดคิวในรูปแบบของกระดาษ ผ่านตู้กดคิว หรือตู้คีออส และต้องยืนรอเพื่อรอเรียกคิว ทำให้ต้องเสียเวลาไปกับการรอคิว ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหากอยากออกจากคิว เมื่อออกจากคิวแล้วก็จะทำให้เสียสิทธิ์ของคิวนั้นๆ ไป หากเกิดกรณีทำบัตรคิวหายและลืมเลขคิวไป จะไม่สามารถทราบเลขคิวของตนเอง ทำให้เสียเวลาในการไปกดบัตรคิวซ้ำอีกครั้ง

      จะดีกว่าไหมถ้ามีระบบคิวดีๆ ที่ตอบโจทย์การที่ไม่ต้องเข้าแถวรอคิวนานๆ สามารถเรียกคิวผ่านมือถือ  Tablet  PC หรือ Notebook ได้ มีระบบแจ้งสถานะคิวที่ให้บริการปัจจุบัน อีกกี่คิวถึงคิวคุณ และระยะเวลารอคอย พร้อมแจ้งเตือนทาง LINE Notify เมื่อถึงคิวของคุณ โดยไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลาอีกต่อไป ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพราะทำงานผ่านเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome เป็นต้น  ซึ่งสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และช่วยประหยัดกระดาษและลดโลกร้อนได้อีกด้วย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับระบบบริหารคิวอัจฉริยะ(iGenQ)

1. คิวคืออะไร

    ตอบ การเรียงลำดับก่อนหลัง ยกตัวอย่างเช่น การต่อแถวรับอาหาร การเข้าแถวเพื่อรับบริการในโรงพยาบาล การเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า คนที่มาก่อนก็จะได้คิวก่อนและเข้าใช้บริการก่อน ส่วนคนที่มาทีหลังจะได้คิวหลังและได้รับบริการทีหลัง ตามลำดับ

2. คิวมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

    ตอบ มี 4 ประเภท ได้แก่ 1.คิวทั่วไป (Natural Queue) 2.คิววงกลม (Circular Queue) และ 3.คิวที่เรียงลำดับตามความสำคัญ (Priority Queue) 4. คิวแบบผสม (Mixed Queue)

  • คิวทั่วไป (Natural Queue) คือ เป็นคิวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ เช่น การต่อแถวซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยการต่อแถวจะต่อที่ปลายแถวท้ายสุดหรือด้านหลัง การเรียกคิวจะเรียกจากแถวหน้าสุดก่อนตามลำดับ หากแถวหรือคิวเต็มจะไม่สามารถนำข้อมูลหรือคิวใหม่ไปต่อท้ายได้จนกว่าจะนำข้อมูลหรือคิวเดิมออกก่อน จึงจะนำข้อมูลหรือคิวใหม่ไปต่อเข้าไปได้ เรียกคิวประเภทนี้ว่า  First in First Out (FIFO) หรือ เข้าก่อนออกก่อน

หมายเหตุ ในบางกรณีการเรียกคิวอาจเรียกจากท้ายก่อนได้ Last in First out (LIFO) เช่น กรณีคิวการลื้อถอนบูธจัดแสดงสินค้าใน Hall ขนาดใหญ่ โซนด้านท้ายจะถูกเรียกคิวก่อนโซนด้านหน้าเพื่อให้สะดวกในการขนย้ายเป็นต้น

 

  • คิววงกลม (Circular Queue) คือ คิวที่มีลักษณะเป็นวงกลม มีความสามารถในนำข้อมูลหรือคิวใหม่ไปไว้ที่ช่องว่างระหว่างคิวที่ว่างคิวได้ และสามารถวนไปได้ทุกตำแหน่งของคิวที่มีช่องว่าง คิววงกลมออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาคิวธรรมดาที่ไม่สามารถนำเข้าคิวที่มีช่องว่างได้

  • คิวลำดับความสำคัญ หรือ แถวคอยเชิงบุริมภาพ  (Priority Queue) คือ การเรียงลำดับคิวที่ไม่เป็นไปตามคิวทั้ง 2 ข้อที่ผ่านมา คือ 1. คิวทั่วไป  และ 2. คิววงกลม  เนื่องจากคิวลำดับความสำคัญจะได้รับสิทธิ์พิเศษ สามารถเข้ารับบริการก่อนได้ เช่น ลูกค้าประจำจะได้รับการบริการก่อนในบางคิว หรือการขายอาหาร เช่น ร้านหมูปิ้ง คนขายกำลังปิ้งหมูให้กับลูกค้าคนนึง จำนวน 50 ไม้ แต่มีลูกค้าคนใหม่มาขอซื้อหมูปิ้งจำนวน 2 ไม้ คนขายก็จะขายหมูปิ้งให้ลูกค้าคนใหม่ก่อนทันที เรียกการจัดคิวนี้เป็นประเภทได้ทำงานก่อนทั้งที่มาทีหลัง เช่น การให้คิวงานที่เล็กกว่าได้ทำก่อน หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่การทำงานบางประเภท

  • คิวแบบผสม (Mixed Queue) เช่น การจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า (Priority Queue) เมื่อผู้จองคิวมารับบริการตามวันและเวลาที่นัด จะต้องต่อแถวเพื่อซักประวัติ วัดความดันก่อน (Natural Queue) แต่จุดฉีดวัคซีน มี 5 ช่อง (Circular Queue) ช่องไหนฉีดเสร็จก่อนจะเรียกคิวต่อไปเพื่อเข้ารับบริการทันที เป็นต้น

 

 

3. การขยายจุดบริการ (Counter Service) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ กรณีเช่าใช้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับแพลนที่ท่านเลือก สามารถขยายจุดบริการได้ไม่จำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

       กรณีซื้อสิทธิ์ขาด (On Premise) ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขยายจุดบริการ และติดตั้งใน server ของตนเอง

 

 

4. ระบบคิว (iGenQ) ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการจะต้องติดตั้ง App อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ไม่ต้องติดตั้ง App อะไรเพิ่มเติม เพราะเป็นระบบจัดการคิวแบบ New Normal สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานทั้งผู้ขายและลูกค้า ลดปัญหาการต่อแถวเข้าคิวที่ใช้เวลานานจากการกดบัตรคิวแบบเดิม

ขั้นตอนการทำงานคือเปิดกล้องมือถือหรือเครื่องมือสื่อสาร แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านหรือหน้าจุดบริการ (จอกดบัตรคิว) เพื่อรับบัตรคิว โดยระบบจะเปิดโปรแกรมผ่านเบาเซอร์ เช่น Google Chrome เพื่อแสดงบัตรคิว

Scan QR Code

5. ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการจะทราบได้อย่างไรหากถึงคิวของตนเองแล้ว สามารถเช็คได้หรือไม่

ตอบ ระบบเรียกคิว มีการแจ้งสถานะคิวที่ให้บริการปัจจุบัน อีกกี่คิวถึงคิวของคุณ และระยะเวลารอคอย  สามารถเช็คได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 กรณี ผู้รับบริการ ทำการเชื่อมต่อไลน์ (Connect ผ่าน Line Application) เมื่อถึงคิวจะมี Line Notify แสดงเพื่อแจ้งเตือน ว่าถึงคิวท่านแล้ว

การแจ้งเตือนผ่าน Line Application

ช่องทางที่ 2 สามารถดูได้ที่จอแสดงคิวและออกเสียงเรียกคิวผ่านลำโพง Bluetooth, Smart Phone, Tablet หรือ Android TV ได้ โดยเชื่อมต่อไร้สายผ่านระบบ Wi-Fi

ช่องทางที่ 3 การสแกนคิวอาร์โค้ดที่บัตรคิว จะสามารถดูลำดับคิวและคิวปัจจุบันได้

 

6. เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว ผู้รับบริการสามารถทำแบบสอบถาม/แบบประเมินได้หรือไม่

ตอบ สามารถทำแบบประเมิน/แบบสอบถามได้ เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะคลิกปุ่ม สิ้นสุด เป็นการสิ้นสุดการให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 หากผู้ใช้บริการมีการเชื่อมต่อ Line Application ไว้ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notify

กรณีที่ 2 เมื่อสแกนรับบัตรคิวแล้ว ระบบจะมีปุ่มทำแบบสอบถาม/แบบประเมินขึ้นมาที่หน้าจอ สามารถทำแบบประเมินได้หลังจบการใช้บริการ

ตัวอย่างบัตรคิวที่สแกน QR CODE

 

7. กรณีโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารเกิดแบตหมด จะสามารถกดบัตรคิวอย่างไรได้บ้าง

ตอบ สามารถกดคิวได้ 2 กรณีคือ
กรณีที่ 1 สามารถยืมเครื่องมือสื่อสารของผู้อื่น เช่น เพื่อน มากดบัตรคิวได้ โดยการนำเครื่องมือสื่อสารสแกนคิวอาร์โค้ดที่ร้านค้าหรือจุดบริการ

กรณีที่ 2 หากทางร้านค้ามีบริการกดบัตรคิวที่ตู้คีออส ก็สามารถกดบัตรคิวผ่านตู้คีออสได้ ในบัตรคิวจะแสดงคิวของท่าน คิวปัจจุบันที่กำลังอยู่ในจุดบริการ และจำนวนคิวที่รอบนบัตรคิว 

ตัวอย่างบัตรคิวแบบกดผ่านตู้คีออส

 

8. สามารถเรียกคิวได้กี่ครั้ง/คน สามารถเรียกคิวซ้ำได้หรือไม่

ตอบ สามารถเรียกคิวได้ 1 ครั้ง/คน และเมื่อกดเรียกคิวไปแล้วสามารถกดเรียกคิวซ้ำได้ (ที่หน้าจอเรียกคิว จะมีปุ่มเรียกคิวซ้ำ)

 

9. สามารถบันทึกหน้าจอของบัตรคิวได้หรือไม่ อย่างไร ประโยชน์ของการบันทึกหน้าจอไว้คืออะไร

ตอบ สามารถบันทึกหน้าจอของบัตรคิวได้ เมื่อท่านได้สแกนคิวอาร์โค้ดแล้ว ในหน้าจอบัตรคิวจะแสดงปุ่มบันทึกรูปภาพหน้าจอ

ประโยชน์ของการบันทึกหน้าจอไว้คือ เมื่อเราปิดหน้าจอไป หากเข้ามายังระบบคิวใหม่จะได้เลขคิวใหม่ ดังนั้นจึงควรบันทึกหน้าจอบัตรคิวไว้ โดยหากต้องการเข้าไปยังหน้าจอบัตรคิวเดิมเพื่อดูสถานะหรือทำแบบประเมิน ให้สแกนที่ คิวอาร์โค้ดระบบจะแสดงบัตรคิวเลขเดิมให้

หน้าของบัตรคิวเมื่อบันทึกรูปภาพลงใน Gallery

 

10. ระบบคิว (iGenQ) มีสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใดบ้าง

ตอบ   มีสื่อการเรียนการสอนใช้งานระบบในรูปแบบวีดีโอออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคู่มือ คลิกที่นี่เพื่ออ่านคู่มือ  มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและไม่ยุ่งยาก

  

Contact Us

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด (IGENCO Co., Ltd.)

89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741

โทรศัพท์ : 02-532-5151, 02-532-5160-2

Line ID : thaweewat_wee

E-mail : i-regist@igenco.co.th 

Website : www.igenco.co.th 

 

YouTube Channel

Girl in a jacket

 
124364
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
202
601
2714
7802
103420
124364
Your IP: 3.227.240.72
2024-04-23 14:10